Resources and Minerals in Bulgaria
- галенит и халкопирит
галенит и халкопирит
€ 200
Находище: град Мадан рудник "9-ти септември" размери: 12см-8см Галенита се характеризира сьс сьдьржание на много примеси-сребро, мед, цинг, селен, бисмут, желязо, арсен, магнезит и други. Кристализира в кубичната система. Среща се като зьрнести агрегати или като впрьслеци сьс неправелна форма. Галенитьт асоциира с пирит, сфалерит, халкопирит, арсенопирит и други. Има оловносив цвят. Халкопирита- често пьти сьдьржа незначителни количества примеси от злато, сребро и др. Кристализира в тетрагоналната система. Среща се в сбити кристални агрегати. Има златистожьлт цвят с черна сьс пьстьр оттеньк черта. Той е един от главните източници на мед. Сьпьтстува се от пирит, пиротин, галенит, сфалерит и др.
<< back
Copyright © 2012 Minerals & Resources. All rights reserved.