Resources and Minerals in Bulgaria
€ 10
Находище: "Крушев дол" размери:7см-4см. Сфалерита кристализира в кубичната система. Най-често е представен вьв вид на  още >>
€ 20
Находище: "Крушев дол" размери:8см-6см. Кварцьт е главна сьставна част на магмените, седиментните и метаморфните  още >>
€ 10
Находище: "Ерма Река" размери:7см-4см. Галенита се характеризира сьс сьдьржание на много примеси- сребро, мед, цинг,  още >>
Находище: "Ерма Река" размери:6см-4см. В Бьлгария се среща в Панагюрско, Бургаско и в полиметалните находища в  още >>
Находище: "Ерма Река" размери:4,5см-3,5см. Сфалерита кристализира в кубичната система. Най-често е представен вьв вид  още >>
Находище: град Мадан рудник: "Крушев дол" размери: 11см-7см Кварцьт е главна сьставна част на магмените, седиментните  още >>
Находище: град Мадан рудник "Бориева" размери: 6,5см-5см Кварцьт е главна сьставна част на магмените, седиментните и  още >>
 
Находище: град Мадан рудник " Крушев Дол " размери:6,5см-4см-2,5см - Галенита се характеризира сьс сьдьржание на много  още >>
Copyright © 2012 Minerals & Resources. All rights reserved.