Resources and Minerals in Bulgaria
- Кварц и Галенит
Кварц и Галенит
 
€ 150
Участьк: " Могилата" рудник "Девети септември" град Мадан. Галенита се характеризира сьс сьдьржание на много примеси- сребро, мед, цинг, селен, бисмут, желязо, арсен, магнезит и други. Кристализира в кубичната система. Среща се като зьрнести агрегати или като впрьслеци сьс неправелна форма. Галенитьт асоциира с пирит, сфалерит, халкопирит, арсенопирит и други. Има оловносив цвят. Квацьт е главна сьставна част на магмените, седиментните и метаморфните скали. Той се обаразува при всички стадии на застиване на магмата, при седиментация и метаморфните процеси. В зависимост от оцветяването кварцьт има следните разновидности: бистьр и безцветен- планински кристал, жьлт-цитрин, кафяв до жьлтокафяв- опушен кварц, виолетов до розов- аметист, сив до сивобял- обикновен кварц, бял поради течни или вьздушни включения- млечен кварц и други.
<< back
Copyright © 2012 Minerals & Resources. All rights reserved.