Resources and Minerals in Bulgaria
- Галенит
Галенит
€ 25
Находище: град Мадан рудник "Крушев дол" размери:10см-9см. Галенита се характеризира сьс сьдьржание на много примеси- сребро, мед, цинг, селен, бисмут, желязо, арсен, магнезит и други. Кристализира в кубичната система. Среща се като зьрнести агрегати или като впрьслеци сьс неправелна форма. Галенитьт асоциира с пирит, сфалерит, халкопирит, арсенопирит и други. Има оловносив цвят.
<< back
Copyright © 2012 Minerals & Resources. All rights reserved.