Resources and Minerals in Bulgaria
Начало
галенит и халкопирит
€ 200
Находище: град Мадан рудник "9-ти септември" размери: 12см-8см Галенита се характеризира сьс сьдьржание на много още >>
аметист и родохрозит
€ 120
Находище: град Мадан рудник "9-ти септември" размери: 10см-9см Цвят: от светло до тьмновиолетов. В Бьлгария се среща в още >>
Калцит
€ 300
Находище: рудник "9-ти септември" град Мадан. Участък Могилата Цвят: изклучително разнообразни оцветявания - жълто, още >>
Copyright © 2012 Minerals & Resources. All rights reserved.